Головна » Редакція » Редактор порталу «Спортивна Кіровоградщина» захистив кандидатську дисертацію

Sljusarenko fotoРедактор порталу «Спортивна Кіровоградщина», спортивний журналіст, Віктор Слюсаренко захистив кандидатську дисертацію.

5 лютого 2016 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбулося чергове засідання Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04, на якому були висвітлені основні здобутки наукових пошуків Слюсаренка Віктора Володимировича на тему «Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, професор Садовий Микола Ілліч).

На захисті серед запрошених осіб були присутні Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова Микола Іванович Шут та доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Атаманчук Петро Сергійович. Микола Іванович Шут у своєму виступі, зокрема, відзначив, що робота Віктора Слюсаренка є прогресивною в усіх напрямках і досить корисною для загальноосвітніх шкіл.

sl-1
На підставі прилюдного захисту та результатів таємного голосування Спеціалізована вчена рада прийняла рішення, що дисертація «Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики» відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присудити Слюсаренку Віктору Володимировичу науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).
Відзначимо, що Віктор Слюсаренко є автором 36 наукових публікацій (одна стаття опублікована закордоном – в Угорщині), з них 7 навчальних посібниках.

sl-3


error: Копіювання заборонено!